"Pereajalugu on riigiajalugu" projekti tulemused.

19.01.2020 00:22 Gagarin 496 0
"Pereajalugu on riigiajalugu"  projekti tulemused.

Pereajalugu on riigiajalugu.

Toimub  01.05.2019 - 30.01.2020 Kohaliku omavalitsuse programmi toel.

Selle projekti raames on 135  inimest uurinud perekondlike reliikviate ja perekondliku ajaloolise taustaga antikvaarsete esemete jäädvustamise, hooldamise ja restaureerimise meetodeid.

Projekti eri etappidel omandasid tegevustes osalejad teadmisi ja oskusi puidust esemete restaureerimisel, ajaloolise kirjaviisi, ehete tehnoloogia ja nende ajaloo alal, said selgeks sugupuu koostamise alused

Lugeda edasi...

Sugupuu koostamist tutvustavad seminar.

08.12.2019 17:25 Gagarin 1207 0
Sugupuu koostamist tutvustavad seminar.

Sugupuu koostamist tutvustavad seminar. 

Loeng algab 12.12.2019.  kell 18-00.

Lektor Narva muuseumi peavarahoidja Aili Vester. 

Üritus on tasuta, toimub Kohaliku omavalitsuse programmi toel projekti "Pereajalugu on riigiajalugu" raames.

Lugeda edasi...

Pereajalugu on riigiajalugu.

19.08.2019 19:17 Gagarin 1452 0
Pereajalugu on riigiajalugu.

kutsume teid "Pereajalugu on riigiajalugu"  projektis osalema.

Projektis osalejad omandavad ajalooliste esemete restaureerimist puudutavad oskused ja teadmised, säilitavad ning teevad korda perekondlikud reliikviad. Omandatakse algteadmised sugupuu koostamise kohta ning alustatakse  nende rakendamist. Saadakse algteadmised kalligraafia alal, õpitakse kalligraafilist teksti kirjutama ning taastama. Saadakse teada, kuidas identifitseerida ning parandada juveelikaunistusi.

 

Lugeda edasi...

"Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine käsitöös" projekti tulemused.

15.03.2019 22:45 Gagarin 1977 4  0
"Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine käsitöös" projekti tulemused.

  "Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine käsitöös" projekt on rahastatud Kohaliku omaalgatuse programmist.

Projekti tulemuseks on  laserpingi ostmine, mis muutub organisatsiooni tähtsaks infrastruktuuri osaks.

Selle abil võib valmistada koolituste ja töötubade läbiviimiseks vajalikke materjale (šabloone, toorikuid, trafarette, abivahendeid jne) projekti kestel, kuid laserlõikur jääb pikemas perspektiivis keskuse põhitegevuse  oluliseks osaks.

 

Lugeda edasi...

Seebikarbi Ralli - 2019

Seebikarbi Ralli - 2019

1. juunil 2019.a toimuvad sellised võistlused Narva Linnapäevade ajal Joaorus. 
Me kutsume kõiki, kellele meeldib tehnika, konstrueerimine, sport, hea tuju, uued sõbrad ja meeldejäävad peod, võtma osa sellest üritusest. Osa võtma oodatakse pere-, sõbra-, autokodade-, tehniliste klubide meeskondi üle kogu Eesti. Selleks on teil vaja luua omaenda sõiduk. Üritusest võivad osa võtta ka meeskonnad.

Arhiiv: FotoFotoVideoFotoFoto VideoVideo.

Teie auto konstruktsioonile esitatakse ainult kolm kohustuslikku tingimust:

- Mootori puudumine (auto veereb kaldtrassidel)
- Rooli olemasolu (pöörded)
- Pidurite olemasolu (auto peatamine) ...

Lugeda edasi...

Tuttav ja võõras Eesti

26.12.2018 17:07 Gagarin 2052 0
Tuttav ja võõras Eesti

Projekti „Narva käsitööpäevad "Looming ühendab!" raames pedagoogide ja käsitöömeistrite grupp Ida-Virumaal sai võimaluse tutvuda eluga,  inimestega  ja  sarnaste organisatsioonidega Hiiumalt. . Projekti raames meie tutvusime Hiiumaa kogukonnaelu korraldamisega ning  sellega, kuidas kõik soovijad saavad teha käsitööd meisterdamise õpitoas.  

Lugeda edasi...

"Organisatsiooni võimaluste laiendamine uute töövormide kaudu" projekti tulemused.

07.10.2018 02:37 Gagarin 2275 0
"Organisatsiooni võimaluste laiendamine uute töövormide kaudu"  projekti tulemused.

Tänu antud projekti toetusele meie organisatsioon on saanud  spetsiaaalset telki ja tänavamööbli komplekti töötubade läbiviimiseks  laatade toimumise ajal vabas õhus, mis erinevate linnaürituste raames. 

"Kohaliku omaalgatuse programm 2018" toel.

Lugeda edasi...

"100 kingitust Eesti Vabariigi aastapäevaks" projekt.

28.02.2018 11:13 Gagarin 16578 5  0
"100 kingitust Eesti Vabariigi aastapäevaks" projekt.

 "100 kingitust Eesti Vabariigi aastapäevaks"  projekt toimub 02.01.2018 - 30.04.2018. Kohaliku omaalgatuse programm 2017 toel.

Nagu oli planeeritud, antud projekti  kõige otsesemateks ning nähtavateks tulemusteks on enda ja vabariigi jaoks valmistatud kingitused.

Teiseks projekti tulemuseks on väga tähtis fakt – sada inimest, kellel puudus eelnev kogemus nimetatud käsitöö alal, saanud mitte ainult antud kogemuse, mitte ainult ei valmista kingitusi endale, vaid kingid valmivad ka vabariigi sünnipäevaks.

See tähendab, et Narva elanikud tunnetavad isiklikku tähtsust vabariigi jaoks.

 

 

Lugeda edasi...

Projekt „Uued sammud - uued võimalused“. 3. etapp.

20.05.2018 22:45 Gagarin 1305 15  0
Projekt „Uued sammud - uued võimalused“.  3. etapp.

The third phase took place in Germany on the basis of the largest European glass materials and equipment reseller  - the Bohle Group.  The Group has educational center for partners’ training and our teacher had the opportunity to participate in the busy and dense course that allowed him to master several technologies in five days "Screen Printing", "Basics of Float- Fusing",

"Fusing Decals", "Wissmach 96 and Kaiser Lee Board", "Fusing Pencils", "Batik in Glass-Fusing"

The studying was not only theoretical but also practical during those three phases. Results of studying (made items) are now examples of the inner collaborative learning of our workers.

Lugeda edasi...

Projekt „Uued sammud - uued võimalused“. 2. etapp

20.03.2018 22:45 Gagarin 1274 15  0
Projekt „Uued sammud - uued võimalused“. 2. etapp

The second phase was to study the lampwork technology or Murano glass. Our teachers studied this technology in Venice where that technology historically had appeared and advanced.  Consequently it happened to learn from the experienced master in charge of traditions and to get acquainted with glass working aura and traditions in Venice and Murano, as well as during the first phase.  All these made it possible to know better the technology basics.

Lugeda edasi...

Projekt „Uued sammud - uued võimalused“.

30.11.2017 22:45 Gagarin 1409 20  0
Projekt „Uued sammud - uued võimalused“.

Mosaiigikursus D'Arte ADA  Accademias. Firenze,  Itaalia.

In the first  project phase the teachers of our Center studied technologies and traditions of Italian mosaics in the Florence Academy of Art.  There they  learnt the technology itself, new materials for us (ex. mosaic stones and its combination with glass), as well as real historical mosaic traditions on the basis of particular buildings and historical constructions. It is obvious that the teachers had also mastered new instruments that were in use in mosaic technology.

Lugeda edasi...

Seebikarbi Ralli - 2016

10.02.2016 06:29 Gagarin 7992 1  0
Seebikarbi Ralli - 2016

Eelmise sajandi kolmekümnendate aastate algusest alates viiakse USA-s igal aastal läbi väga populaarseid võistluseid isetehtud vankrites, mida võib nimetada mootoriteta autodeks, mis liiguvad mööda kaldtrasse. Selliseid võistlusi nimetatakse seal "Seebikarbi Ralli" (Soap Box Derby).
Taoline nimetus pole valitud juhuslikult. Esimestel mootoriteta mikroautodel olid kere asemel puukastid, mille külge olid kinnitatud rattad. Alles hiljem ilmusid hästi konstrueeritud ja hoolikalt valmistatud "Seebikarbi Ralli" mootoriteta mikroautod, kuid võistluste nimetus jäi endiselt samaks – seda ei muudetud.
Praegu viiakse selliseid võistluseid läbi mitte ainult USA-s, vaid ka paljudes Euroopa riikides ning need on meeldejäävad loomingulised ja kujutlusvõimet haaravad spordiüritused.

Arhiiv: FotoFotoVideoFotoFoto VideoVideo.

4. juunil 2016.a toimuvad sellised võistlused Narva Linnapäevade ajal Pärnaorus. Võistluste korraldajaks on Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "Gagarin"/

Me kutsume kõiki, kellele meeldib tehnika, konstrueerimine, sport, hea tuju, uued sõbrad ja meeldejäävad peod, võtma osa sellest üritusest. Osa võtma oodatakse pere-, sõbra-, autokodade-, tehniliste klubide meeskondi üle kogu Eesti. Selleks on teil vaja luua omaenda sõiduk. Üritusest võivad osa võtta ka meeskonnad. Teie auto konstruktsioonile esitatakse ainult kolm kohustuslikku tingimust:

Lugeda edasi...

Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

23.12.2015 09:27 Gagarin 5836 0  0
Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" meediakajastus.

Antud projekti põhieesmärgiks oli tugevdada ja muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi. Organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond.

Projekti läbiviimise käigus kõik eesmärgid on saavutatud. Projektis püstitatud eesmärgid saavutati konkreetsete tegevuste täitmisega, millest osa oli järjepidevad, osa aga viidi ellu paralleelselt teistega. Näiteks puhtalt tehnilised tegevused, nagu mitmekeelse kodulehe või mitmekeelsete infovoldikute valmistamine on toimunud paralleelselt teiste projekti etappidega.

Teised sammud  oli loogilises ahelas õppimisest täiesti uute teadmiste ja oskuste praktilises realiseerimises meie MTÜ tegevuses. Siinjuures  MTÜ liikmed võtsid osa  majandusalastelt ja keeleõppelistelt kursustelt, seejärel realiseeriti oma plaanid ja praktilist laadi pilootüritused eri suundades – kursused ja meistriklassid uues mitmekeelses formaadis, analoogiliste organisatsioonide praktilise kogemusega tutvumine ning MTÜ osalemine uudse kultuuri- ja keelekeskkonna üritustel.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel http://oef.org.ee/et/.

Lugeda edasi...

"Narva ajaleht" meist.

22.12.2015 06:29 Gagarin 6936 0  0
"Narva ajaleht" meist.

Edasi - "Narva ajalehes"artikli meie organisatsiooni kohta.

Lugeda edasi...

Projekti "Uuenduslikud sammud tulevikku" infopäev.

08.12.2015 10:12 Gagarin 5728 0  0
Projekti   "Uuenduslikud sammud tulevikku" infopäev.

13.12.2015  kell 15.00  toimub projekti  infopäev. Kohtumiseni  aadressil Puškini 5, Narva.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel http://oef.org.ee/et/.

Lugeda edasi...

Pilootmeistritubade läbiviimine.

20.11.2015 09:29 Gagarin 6154 5  0
Pilootmeistritubade läbiviimine.

9. oktoobril ja 18. november eesti- ja muukeelsete gruppidele teistest regioonidest toimunud meistriklassid.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lugeda edasi...

Pressiteade projekti kohta "Uuenduslikud sammud tulevikku"

05.11.2015 06:29 Gagarin 5933 0  0
Pressiteade projekti kohta  "Uuenduslikud sammud tulevikku"

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

http://oef.org.ee/teoksil/norra

Lugeda edasi...

"Helsinki Malmin elomarkkonat“ laad.

10.08.2015 06:29 Gagarin 6171 5  0
"Helsinki Malmin elomarkkonat“ laad.

1 – 02.08.2015 „Helsinki Malmin elomarkkonat“ laadal Helsingis osalemine.

Lugeda edasi...

Tallinna käsitöölaat 2015.

20.07.2015 06:29 Gagarin 5825 1  0
Tallinna käsitöölaat 2015.

17 – 19.07.2015 oleme osalenud Tallinna käsitöö laadal. Laadal, kus tolajal oli palju turiste ja külalisi, meie levitasime eesti- ja ingliskeelsete trükiseid  külastajate seas uute külastajate ostmiseks.

Lugeda edasi...

Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine

15.06.2015 06:29 Gagarin 5369 0  0
Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine

 

Juhatuse liikmetele marketingu metoodika õpetamine - „Turunduskommunikatsioon ja uue sihtrühmaga töö arendamine“

1.sessioon 18.06.2015. 
"Turundusplaani olemus ja osad. Turuanalüüs ja oma tegevuse audiit"

2.sessioon 17.07.2015. Uue sihtrühma läbitöötamise põhimõtted. Pakkumiste kujunemine uuele sihtrühmale. 

3.sessioon 31.08.2015. Turunduskommunikatsioon ja uue sihtrühmaga töö arendamine. Turundusplaani konsultatsioon.

Lugeda edasi...