Профессиональный курс "Реставрация деревянной мебели"

01.11.2019 12:03 Gagarin 1828 1
Профессиональный курс "Реставрация деревянной мебели"

Профессиональный курс. "Реставрация деревянной мебели".

Объем курса - 120 ак. часов.

Возраст - 20-65 лет. Группа до 10 человекю

Язык обучения: русский, эстонский.

Перио проведения: 01.02.2019 -30.06.2020

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kõik keskuse õpperuumid on saanud kasutusloa kui  õppeklassid ja meistriruumid. Ruumid on sisustatud mugavate töökohtade , ametialaste sertifitseeritud õppeseadmetega, ventilatsiooni ja kohaliku üldvalgustusega. Teostatud on elektrisüsteemi audit. On olemas kaks tualettruumi, valamud, vajalikud individuaalsed hügieenitarbed ja seadmete ning nõudega sisustatud köök.

Koolituse läbiviimiseks on olemas praktilise töö jaoks vajalikud puust töötlemiseks sobilikud seadmed, tööriistad ja vahendid.

Õpiväljundid.

Koolituse läbinu:

Tunneb Töökeskkonnaohutuse nõudeid.

Saab aru : puitmaterjalide olemusest, puidu masintöötlemise meetoditest ning võtetest.

Oskab kasutada erinevaid tööriistu ning abivahendeid ja seadistada puidutöötlemispinke.

Koostab tehnoloogilise kaardi vastavalt etteantud joonisele.

Töötleb puitdetaile erinevatel puidutöötlemispinkidel .

Tunneb erinevatel puidupinkidel töötamise ohutuid töövõtteid ja oskab neid praktikas kasutada

 

Lisa info ( info@gagarin.ee ) või tel.  56498326, 58160791.


Õppekava

Õppekava