"PUITMÖÖBLI RESTAUREERIJA" professionaalne kursus

01.11.2019 12:03 Gagarin 2493 1
"PUITMÖÖBLI   RESTAUREERIJA" professionaalne kursus

PUITMÖÖBLI   RESTAUREERIJA

Koolituse kogu maht ak. tundides: 120 ak.tundi.

Teooriatundide math: 24 ak.tundi.

Praktika maht tundides: 96 ak.tundi.

Õppekeel: EESTI, VENE.

Sihtrühm: Õpperühma suurus on kuni 10 inimest.

Võtta osa õpingutest saavad kõik soovijad. Vanus:  20-65 a.

KOOLITUSE KUUPÄEVAD: 01.02.2020 -30.06.2020

Hind - 500 eur. Tasustamist saab teostada sularahas, tasudes pangakaardi või -ülekandega. Tingimata on nõutav ettemaks (10%). Kliendi puudumise korral õpingutelt, ettemaksu ei tagastata. Õpingute ärajäämise korral ettemaks tagastatakse. Õpingute ärajäämise korral teostatakse ettemaksu tagastus 7 päeva  jooksul alates nende ärajäämisest kliendi pangakontole. Ettemaksu tagastus toimub samal viisil nagu teostati ettemaksu.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:  Lõpetamisel väljastatakse MTÜ Keskus Gagarin tunnistus koos õiendiga.

Asukoht: Narva Käsitöömaja, Puškini 5, Narva

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Kõik keskuse õpperuumid on saanud kasutusloa kui  õppeklassid ja meistriruumid. Ruumid on sisustatud mugavate töökohtade , ametialaste sertifitseeritud õppeseadmetega, ventilatsiooni ja kohaliku üldvalgustusega. Teostatud on elektrisüsteemi audit. On olemas kaks tualettruumi, valamud, vajalikud individuaalsed hügieenitarbed ja seadmete ning nõudega sisustatud köök.

Koolituse läbiviimiseks on olemas praktilise töö jaoks vajalikud puust töötlemiseks sobilikud seadmed, tööriistad ja vahendid.

Õpiväljundid.

Koolituse läbinu:

Tunneb Töökeskkonnaohutuse nõudeid.

Saab aru : puitmaterjalide olemusest, puidu masintöötlemise meetoditest ning võtetest.

Oskab kasutada erinevaid tööriistu ning abivahendeid ja seadistada puidutöötlemispinke.

Koostab tehnoloogilise kaardi vastavalt etteantud joonisele.

Töötleb puitdetaile erinevatel puidutöötlemispinkidel .

Tunneb erinevatel puidupinkidel töötamise ohutuid töövõtteid ja oskab neid praktikas kasutada

 

Lisa info ( info@gagarin.ee ) või tel.  56498326, 58160791.


Õppekava

Õppekava